Shine ThrougH Art – VISIONEN:

Jag drömmer om en värld där människan lever i full kontakt med sin inre kraft. Hon vet sitt värde, vet att hon är fantastisk, värd att älska sig själv och älskas av andra. Hon är inte rädd för sina ständigt skiftande känslor och inre upplevelser, utan vet hur hon ska utvinna dess kraft. Alla hennes relationer är kärleksfulla och respektfulla. Från denna plats i sig själv strålar människan och delar med sig av sina styrkor, gåvor och talanger och bidrar till att göra vår värld bättre och bättre, både i det lilla och i det stora.

Jag vet att jag delar denna dröm med många, troligen även med dig.

Mänskligheten behöver metoder att nå sin kraft, sin inre styrka och sitt kärleksfulla, öppna hjärta. Kreativiteten är en sådan väg, och en oerhört rik källa till självkännedom och blomstrade. Jag vet det, för jag har själv gjort den resan. Men inte själv, utan jag har haft fantastiska lärare som visat mig vägen. Människor som du och jag som bottnat starkt i sin visdom och orubbliga tro på människans godhet och storhet. De har stått stadigt i sin övertygelse och visat mig att det är möjligt att gå bortom begränsningar som jag inte ens visste jag hade. För det är jag evigt tacksam.

I Shine Through Art vill vi föra denna tradition vidare: en orubblig tro på människan, att varenda en av oss verkligen är så kraftfull och kan vara sin egen befriare som tar av sig offerkoftan.

Det kreativa skapandet öppnar upp oss för vår visdom och vår kraft. Vi kommer i kontakt med basen för vårt varande där inga begränsningar finns. Genom konsten kan vi stråla och blomstra!

Med mycket skaparglädje,

Ania