OM VEDIC ART

Vedic Art är en intuitiv målerimetod som ger dig verktyg att komma i kontakt till ditt hjärta och låta din inre värld manifesteras på en tom duk. Du behöver inte någon tidigare erfarenhet eller konstnärlig förmåga att uppleva hur berikande och befriande det är att skapa fritt. De 17 principerna stöttar dig på resan att komma i kontakt med och lära känna dina kreativa krafter som berör både livet och konsten och som låter dig stråla och skina i skapandet och livet.

De 17 principerna kommer från de gamla indiska lärorna, Veda-skrifterna. De berättar för oss att precis som ett frö vet att det kommer blir en blomma, så har vi redan inom oss alla kunskaper om oss själva och livet inom oss. Principerna lär oss en vetenskap om de skapade krafter och naturlagar som finns i oss alla men som ännu kanske inte är aktiverade.

”De sjutton vediska principerna om konst kan användas som navigeringskarta på vår resa längs konsthistoriens flod. Vi börjar från tystnadens punkt och en dag når vi oceanen av gränslös dynamisk kreativitet i oss själva. Att studera Vedic Art är att studera sitt personliga själv i förhållande till det stora kosmiska självet. Vår inre drivkraft sätter oss i rörelse och guidar oss steg för steg för att se hur naturen fungerar. Vi börjar minnas hur vi uttrycker oss inifrån och vi dyker djupare in i den kreativa processen. Det leder till expansion på alla nivåer, både i vår konst och i våra liv. I Vedisk Konst är det inte nödvändigt att undervisa någon hur man målar – istället är det en metod att komma ihåg hur det sker. ”
~Vedic Arts grundare, Curt Källman~

Maharishi Mahesh Yogi (känd som The Beatles Yogi) har spridit transcendental meditation och vedisk vetenskap i västvärlden. Det var han som gav de gamla Vediska Principerna till Curt Källman, en konstnär från Sverige, och bad honom att upprätta en konstskola som kombinerar forntida andlig kunskap med processen för konstskapande. Genom år av erfarenhet utvecklade Curt denna unika metod för upptäckten av människans inre potential med insiktsfull glädjande passion för konst i det verkliga livet. I Vedic Art kan man hitta vägen till den enhet som innehåller all visdom av alla tider, och få tillgång till den här och nu. Vedic Art skapades av Curt Källman under 70 och 80-talen och nu har tusentals glada målare från Sverige och andra länder gått kurser.
Efter Curts bortgång 2010 tog hans son Johannes över Vedic Art skolan i Sverige och han och många andra lärare sprider nu denna fantastiska metod för att väcka kreativitet runt om i världen.

”Under en Vedic Art kurs upplever du 17 principer för skapande. De är inte skrivna någonstans men för att förstå dem går du igenom upplevelsen av denna speciella målningsprocess som är avsedd att väcka din inre visdom. Genom denna process uttrycker du vad du bär inuti dig, i ditt hjärta, du målar ditt liv, saker du älskar, saker du drömmer om, saker du är rädd för eller det du vill läka. Den enda inspirationen är ditt inre liv. På så sätt kan vi träna nya sätt att agera, övervinna våra begränsningar. Du kan måla sorg och omvandla den till glädje. Du lär dig att vara öppen för förändringar i livet, eftersom livet handlar om förändring. ”
~ ord av Vedic Art grundare, Curt Källman

Vedic Art är helt religiöst och politiskt oberoende. Vedic Art är ingen organisation eller förening utan en metod, som vi kan använda för stråla i vår skaparkraft. Principerna kan vi använda oavsett vilka trosuppfattningar eller livsåskådningar vi har.

Läs mer på http://www.vedicart.com/