VAD ÄR INTUITIVT MÅLERI?

Älskar du färger? Längtar du efter att skapa och uttrycka dig genom måleriet, men känner dig hämmad för att du tycker att du inte kan måla av saker och människor? Längtar du efter mer lek och spontanitet i ditt liv?

Då är det intuitiva måleriet rätt för dig!

I det intuitiva måleriet dyker du in i en process som du inte vet vart den ska sluta, utan prestationskrav men med lek- och experimentlust som drivkraft! Intuitivt måleri handlar om att utforska måleriet genom att utforska alla olika former av måleri och koppla ihop dem med dina känslor och det du har lust att uttrycka just NU!

Du kan måla abstrakt och figurativt, yvigt och rörigt, detaljerat och noggrant, allt är inkluderat. Fokus ligger inte i första hand på vilken teknik eller metod du använder, inte heller på hur resultatet ska bli, eller att målningen ska se fin ut. Det du fokuserar på är att starta en resa på duken och se vart den leder dig! Du kommer få tillfälle att gå utanför din komfort-zon och bekanta dig själv med att vara bekväm i att inte veta. 

I det intuitiva måleriet låter du ditt eget skaparflöde leda och du lär känna ditt eget unika kreativa uttryck.

Kan du hålla en målarpensel så kan du måla! Alla människor är födda kreativa och du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet av måleri. Att leva är ett kreativt uttryck i sig och med en pensel i handen får du ett nytt sätt att utforska dig själv och ditt liv.

Det intuitiva målandet är en fantastisk möjlighet för självutveckling och växande genom att du tillåter dig att släppa på dina inre begränsningar och även genom att möta de rädslor och hinder som kommer upp och kan blockera dig att skapa fritt. På samma gång som vi låter vår skaparglädje flöda fritt, utvidgar vi vårt livsrum att flöda och växa.

Genom Intuitivt målande kan du: 

 • hitta ditt eget kreativa uttryck
 • skapa från experimenterande och lek
 • våga pröva nya saker och hitta nya sidor av dig själv
 • lyssna till och lita på din intuition
 • lär känna din inneboende drivkraft till skapande
 • tillåta din kreativitet att flöda och guida dig en stund i taget 
 • låta din kritiska röst vara, utan att engagera dig i vad den säger
 • vara tillfreds i och bekant med det okända och att inte veta
 • träna på att våga släppa kontrollen
 • utforska din egen fantasi och dess oändliga möjligheter
 • upptäcka självkärlek och själv-acceptans
 • identifiera rädslor och hinder som blockerar dig från att skapa fritt 
 • lära känna dig själv som en kreativ, skapande människa
 • se att din kreativa process är perfekt som den är, stund för stund
 • kliva in i din fulla potential 
 • uttrycka inspirerad handling istället för måsten
 • uttrycka dina visioner

”Every child is an artist, the problem is how to remain an artist once he grows up.” ~ Pablo Picasso