ABONNEMANG – ”MÅLA OCH STRÅLA I VARDAGEN” - Shine Through Art
1590
page-template-default,page,page-id-1590,page-parent,tribe-no-js,tribe-bar-is-disabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,transparent_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

ABONNEMANG FÖR
”MÅLA OCH STRÅLA I VARDAGEN”

Kursledare och programansvarig:
Ania Witwitzka Fine Art, organisationsnummer 761212-0423

Allmänt
Programmet Måla och Stråla i vardagen är utvecklat för att stötta den målandes löpande fördjupning av den kreativa resan i vardagen med hjälp av regelbundna träffar och återkoppling enligt nedan.

Tidsperiod
Abonnemanget gäller från januari 2019 och under en 12 månadersperiod med uppbehåll i  juli, alltså betalar du för 11 månader. Vid uppsägning av avtalet gäller två månaders uppsägningstid med full betalning.

Detta får du varje månad:
– En “måla tillsammans” – träff där du bjuds in att via Zoom måla tillsammans med mig under 1-1,5 timme när jag målar i min ateljé.

– Ett gruppsamtal per månad med coaching ca 1,5 timmar. Under dessa 10 träffar får du löpande stöd i din målarprocess och du får återkoppling, tips och råd från mig. Du får även inspireras av gruppmedlemmars skapande och ta del av tips och råd av gruppen.

– En inspirationskväll per månad  med demonstrationer eller föreläsningar på olika teman. Vårens tema kommer inom kort.

– Exklusivt medlemskap i en MÅLA OCH STRÅLA Facebook-grupp där jag svarar på dina frågor och gruppen lägger upp sina verk och delar med sig sv sina erfarenheter löpande.

Betalning
Eleven åtar sig att betala månadsavgiften på 495 kr före den sista varje månad. En faktura kommer sändas ut inför varje betalning.

Elevens åtaganden
– Inga inspelningar av möten och samtal får göras
– Att inte använda lärarens material för annat än privat bruk
– Att uppvisa respektfullt relaterande mot övriga gruppdeltagare
– Att hantera gruppdeltagarnas delningar konfidentiellt och inte sprida det som sagts utanför gruppen.
– Att ha målsättningen att delta aktivt i programmet och sätta mål du kan genomföra

Lojalitet och konfidentialitet
– Kursledaren åtar sig att hantera elevens personuppgifter, processer och delningar konfidentiellt.

Fylls i av eleven